Arz Mühendislik Arz Muhendislik

Arz Mühendislik Jeolojik Hizmetler Şirketi, 2006 yılında Jeoloji Mühendisi Mehmet Akif KILIÇ tarafından kurulmuş olup başlıca Zemin etüdü ve sondajı, Zemin iyileştirme projeleri, Su etüdü ve sondajı, Maden Sondajları, Deniz Sondajları, Jeofizik hizmetler alanlarında Marmara Bölgesinde faaliyet göstermektedir.
Şirket bugüne kadar çok sayıda mesken,  endüstriyel yapı, iş merkezi, arıtma tesisi, katı atık depolama sahası, toplu konut, rıhtım, liman gibi inşaat projelerinde zemin etütleri projelerini üstlenmiştir. Ayrıca siteler, sanayi kuruluşları ve tarım bölgelerinin kullanma-sulama ihtiyaclarında kullanılmak üzere çok sayıda su sondajı uygulamasını gerçekleştirmiştir.
Güven, kalite ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan firmamız sahip olduğu tecrübe ve referanslarıyla sektöründeki profesyonellere, profesyonel hizmet vaat etmektedir.
Ürettiği çalışmaları en kaliteli bir biçimde ve zamanında teslim edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor .
Website : www.arzmuhendislik.netZEMİN ETÜD VE ZEMİN SONDAJI
Ülke  nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşamakta  olup, planlanan her türlü mühendislik yapılarının inşaası öncesinde deprem, şişme- sıvılaşma-oturma, heyelan ve kayma riski gibi tehlikelere karşı  önlem alınması zorunluluktur.


İş akışı şu şekildedir: Şirket gerekli evraklarla (tapu fotokopisi, imar durumu, kotlu kroki, aplikasyon ve vaziyet planı) birlikte yapmış olduğunuz başvurunuz sonrasında çalışma yapılacak arazi deneyimli mühendis kadrosunca incelenir. İnceleme sonucunda arazinin topoğrafyası, şev durumu arsa büyüklüğü ve yapılacak binanın kat adedi bilgileri, birlikte yorumlanarak yapılacak sondaj veya araştırma çukuru sayısı ve yerleri ile birlikte, jeofizik etüd dahilinde yapılacak olan sismik, elektrik özdirenç ve mikrotremor ölçüm profillerinin sayısı ve yerleri belirlenerek zemin etüdü projesine başlanır. Açılan kuyulardan alınan numuneler Bayındırlık Bakanlığınca onaylı zemin araştırma laboratuarlarında incelendikten sonra çıkan sonuçlar birlikte yorumlanır ve zemin durumu kısa bir süre içerisinde rapor halinde sizlere sunulur.


SU ARAMA VE RUHSATLANDIRMAHızla gelişen ve büyüyen dünyamıza paralel olarak suya olan ihtiyaçta hızla artmaktadır. Arazinizde karşılaşabileceğiniz su problemlerini, deneyimli mühendis kadrosunun yapacakları  jeolojik ve jeofizik etüdler yardımıyla kısa sürede  çözüme ulaştıracaktır. Su arama ve ruhsatlandırma iş akışı şu şekilde olmaktadır:
-Şirkete ulaştıracağınız tapu fotokopisi, harita plan örneği ve aplikasyon krokisi ile çalışmalar başlar.
-Mühendislerimiz,  uygunluk görüşü için arazi koordinatları ile Dsi ye başvuru yapar.
-Uygunluk görüşünden sonra jeofizik ölçüm (rezistivite etüdü) ile akifer tabakaları belirlenir.
-Mühendislerce hazırlanan Jeofizik ve Hidrojeolojik raporlarla Dsi ye arama ruhsatı için başvurulur.
-Sondaj çalışmasından sonra alınan numune suyun analiz sonucu yorumlanır. Kullanma ruhsatı alınarak çalışma tamamlanır.

SU SONDAJISondaj yapılacak saha firmamız mühendisleri tarafından incelenip sahada elektrik özdirenç etüdü (rezistivite etüdü) yapılır. Etüdler sonucu elde edilen veriler, varsa komşu sahalarda yapılmış önceki araştırmalardan elde edilen verilerle birlikte yorumlanır. Akifer özelliği olan tabaka derinliği ve içerisinde barındırdığı su miktarı tespit edilip uygun bulunan noktadan sondaj işlemine başlanır.
 Suyun yer altındaki konumunun bulunup  su kuyusunun açılması ve çalıştırılması kadar kuyunun periyodik temizliğide önemli bir konudur. Su kuyuları, açıldığı ortamın jeolojik özelliklerine (kil-silt oranının yüksek olması gibi) bağlı olarak tıkanabilmekte ve bu durumdan dolayı kuyudan alınan su miktarı azalabilmektedir. Firma su sondajı ve su kuyusu temizliği konularında sizlere kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLER


Yapılan Jeolojik ve Jeoteknik etüd neticesinde,  zeminden kaynaklanabilecek zararların

en alt düzeye indirilmesi amacıyla zeminin özelliklerini belirlemek, söz konusu sahada,

Jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığını varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması,

geniş alanların mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yerleşime uygun yer seçimi gibi)

çalışmalarını kapsar. Yapılan çalışmanın iş akışı şu şekilde olmaktadır:


-Şehir plancısı arazinizin halihazır haritalarını hazırlar.

-Arazinizin Onaylı halihazır haritası ve gerekli diğer evrakları ile şirketimize yapacağınız

başvurunuz ile çalışmalar başlar.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapacağımız başvuru ile arazinizde yapılacak

olan zemin sondajı, rezistivite, mikrotremör, sismik, mass deney adetleri belirlenir.

-Mühendislerimiz nezaretinde tamamlanan saha çalışmalarından sonra büro çalışmaları ile

İmar Uygulama planına esas Jeolojik-Jeoteknik rapor hazırlanır.

-Hazırlanan raporların idarece onayından sonra çalışma tamamlanır.

BİNA GÜÇLENDİRME ETÜDLERİ

Etüt çalışması yapılacak alanın tapu fotokopisi ,yer bulduru haritası ve varsa vekalet örnekleriyle firmamıza başvurmanız  yeterlidir.


Jeofizik Çalışmalar


Maden aramaları, yeraltı suyu ve jeotermal aramaları, mermer etüdleri ve arkeojeofizik aramalar konusundaki  problemlerinizi, deneyimli mühendis kadrosu, kaliteli ekipmanlar ve gerekli olması halinde bir problemin çözümü için birden fazla jeofizik yöntemin (sismik kırılma, elektrik özdirenç, mikrotremor, GPR) bir arada kullanılması ile çözüme ulaştırmak için hazır.

REFERANSLAR

Kamu İşleri:
-   D.M.O Bursa Lojman ve Depo binasının güçlendirmeye esas Zemin Etüdü

-   Bursa İl özel idaresi Osmangazi Spor Tesisi

-   Bursa İl Özel İdaresi Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastanesi güçlendirmeye esas Zemin Etüdü

-   Bursa Devlet Hastanesi güçlendirmeye esas Zemin Etüdü sondajları

-   Bursa Zübeyde Hanım Hastanesi güçlendirmeye esas Zemin Etüdü sondajları

-   Osmangazi Belediyesi Mollafenari Otoparkı Zemin EtüdüÖzel Sektöre yapılmış işler:
-   Güleryüz Karasori Otomotiv San. Tic. A.Ş. ( Engürücük-Gemlik)

-   Burçin İnşaat A.Ş. – County Life Bademli

-   Matlı Yem A.Ş. – Karacabey Cambazköy

-   Pilot Koltuk A.Ş. – Mudanya

-   Türk Telekomünikasyon A.Ş. – Orhaniye Gemlik, Yenice Akhisar İnegöl

-   Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.  Gemlik, İnegöl, Karacabey (Kuleli baz istasyonu)

-   Turkcell A.Ş. Zonguldak,Ankara,Kastamonu illerinde Kuleli baz istasyonu

-   Öztimurlar Ltd. Şti. (BUSKİ Gen. Müd. Ait su depoları)

-   Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği –Başköy

     ve yüzlerce konut, endüstri tesislerine ait Jeolojik-Jeoteknik, Mevzii imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdler. Ayrıca Tarım ve Sanayi kişi ve

kurumlarına yapılmış Su sondajı, Hidrojeolojik etüd hizmetleri.