EFOR Yer Bilimleri

 Efor yer bilimleri


EFOR Yer Bilimleri
Efor Yer Bilimleri jeofizik ve jeoloji mühendisliği alanında mühendislik hizmetleri vermek amacıyla 2012 yılında jeofizik mühendisi Cem Öksüz ve ortakları tarafından kurulmuştur. Efor yerbilimleri üstlenmiş olduğu projelerde gerekli mühendislik yöntemlerini uygulayıp alnının akıyla teslim etmiştir ve etmektedir. Bunun yanında birçok projeye sismik, mikrotrömer, jeoelektrik, jeoradar, sondaj, bst, pressiyometre, vb. yöntemleri uygulayarak ve değerlendirerek teknik destek vermektedir.

İnsana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel gereklilik olarak benimser. Tüm çalışmalarında dürüst, şeffaf, adil ve sorumlu davranır.

Sürekli olarak işilerinin her alanında yenilikçi uygulamalara odaklanarak müşteri memnuniyeti için çalışır.

İşbirliği, karşılıklı bağlılık, uzmanlık ve bilgi paylaşımı başarının temeli olduğunun bilinciyle, ekip çalışmasını kişisel başarının da garantisi olarak görür ve tüm çalışmalarda ekip çalışmasını destekler.

Taahhüt ettiğimiz işleri en üst düzeyde özenle ve yüksek standartlarda yapar ve işimizle ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve uygularız..

Faaliyet alanlarındaki tüm süreçlerimizde öncelikle güvenliğin teminine odaklanır. Tüm çalışanları ve müşterileri için yüksek düzeyde güvenlik standartlarını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliklerini kayıtsız yerine getirmeye çalışmaktadır.


Website : www.eforyerbilimleri.com.tr

Değerleri

Müşteri memnuniyeti, Dürüstlük
Güvenlik
Profesyonellik
Başarma arzusu
Azim
Vazgeçmeme
Öğrenme tutkusu
Özveri
Karakter

Misyonu
Müşterilerin yerkabuğu ile olan problemlerini güvenlik, kalite ve etik değerlerden ödün vermeden en hızlı ve ekonomik mühendislik yöntemleri ile çözüme kavuşturmaktır.

Vizyon
Faaliyette olduğu sektörlerde kalitenin ve yeniliğin öncüsü olmak.


Zemin EtüdüZemin etüdü; yapımı planlanan bina, yol, viyadük, köprü, havalimanı, liman, demir yolu, baraj, gölet, tünel vb. altyapı ve üstyapı mühendislik projelerinin sağlıklı ve güvenli yapılaşabilmesi için yerkabuğunun fiziksel olrak incelenmesidir.


İnceleme sonucunda güvenli bir yapı tasarlanması için gerekli parametreleri ve alınması tedbirleri sunar.

Su Etüdü


Yeraltı suyuna ulaşılmak istenen arazide suyun varlığına belirlemek için jeofizik yöntemlerden faydalanılarak suyun lokasyonunu, sınırlarını ve derinliğini tespit edilmektedir. Yapılan etüt sonucunda yeraltı suyunun ekonomisi hakkında doğru bilgilerle sondajın nereden hangi derinlikte yapılacağı belirlenmektedir.

Jeotermal EtütJeotermal sahalarda  jeolojik ve jeofizik yöntemler kullanarak sahanın jeotermal potansiyelinin en doğru şekilde ortaya koyabilmektir.
Sahada uygulanan tüm jeofizik yöntemler birbiri ile korele edilerek elde edilen bulgular karşılaştırılır. Uygulanan yöntemler sonucu kuyu lokasyonu, kuyu derinliği ve muhtemel log hazırlanarak raporlanır.

Maden Etüdü

Maden yatakları, jeolojik süreç sonucunda oluşmuş, olağanüstü element içeren kayaçlardır. Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılabilirler. bu maden yataklarının araştırılması rezerv tayini yapılması.

Geoteknik Proje

Geoteknik projeler zemin iyileştirme projeleri, iksa sistemleri, kazıklı temeller ve özel geoteknik uygulamaların tasarımını yapmaktadır.
Geoteknik projeler; çalışma alanındaki zemin yapısı, çevre koşulları ve uygulanacak yöntemin çevredeki yapılara olan etkileri gibi farklı açılardan değerlendirilmekte ve söz konusu işe yönelik en uygun çözüme göre tasarlanmaktadır.

Fore kazık
Mini kazık
Ankraj
Zemin çivisi
Enjeksiyon
Jet grout

KAZIK SÜREKLİLİK DENEYİ (PILE INTEGRITY TEST)

Jet Grout kolonu fore kazık gibi yeraltı yapılarının  bütünlük  deneyi sayesinde kontrol edilebilmektedir.
Böylece zemini açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve problemleri belirlenebilmektedir.
Bütünlük deneyi, problemleri belirlemede hızlı ve daha az masraflı bir yöntemdir.

Bütünlük deneyi karotlu sondaj, kazı araştırması gibi zaman alıcı ve masraflı yöntemlerle karşılaştırıldığında, çabuk ve daha az masraflı sonuçlar sunar.

JEOFİZİK YÖNTEMLER

Sismik Kırılma


Sismik Kırılma Yöntemi yerkabuğunun dinamik parametrelerini, mühendislik amaçlı zemin etütlerinde, özellikle deprem tehlikesinin beklendiği yörede sismik tehlike araştırmalarında yatay ve düşey yönde her bir katman için sismik hızların belirlenmesi ve gerçek tabaka kalınlıkları ve bunların dinamik özelliklerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Mikrotremör


Mikrotremör Çalışmaları (çok küçük yer sarsıntıları) :

Zemin hakim periyodunun ve zemin büyütme katsayısının belirlenmesi 
Rüzgar, dalga ve kültürel gürültülerin tespiti ve analizi
Bölgelerin deprem duyarlılıklarına göre sınıflandırılması
Sarsıntı sırasında zemin ve yapı davranışlarının saptanması

Jeoradar


GPR ölçüm düzeneğinde verici anten yer altında yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderir. Alıcı anten, yer içersinde ortamdan farklı bir yapıya ve ya süreksizliğe rastlayan dalgaların, bu yüzeylerden yansıyan varyosyonlarını kayıt eder.

Yer altında gömülü yapı ve tesisatları,
Madde farklılıklarını ve boşlukları hatırlayabilen bir yöntemdir.
Karstik boşlukların hatırlanması,
Yanal ve düşey süreksizliklerim belirlenmesi,
Duvar-kolon-tünel ve zemin araştırmaları,
Arkeolojik çalışmalar
Yol güzergahçalışmaları olarak özetlenebilir.


Jeoelektrik

Elektrik yöntemler aşağıdaki özellikleri değerlendirmek için kullanılabilir:

Yeraltı jeolojik yapısı, taban kaya derinliği ve özellikleri
Hidrojeofizik özellikler; yeraltı suyu seviyesi ve kirliliği
Potansiyel heyelan ve sıvılaşma analizleri
Gömülü fayların araştırılması ve yeraltı boşluklarının tayini