Ege Yer Bilimleri


 Ege Yer Bilimleri

EGE YER BİLİMLERİ, İzmir merkezli kurulmuş olup, İzmir ve çevresinde başlamış olduğu faaliyetleri Ege bölgesi ve tüm Türkiye de faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüren Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik araştırmalar yapan uzman bağımsız bir yer bilimi şirketidir.

Tecrübeli ekibi ile; Jeoloji, Jeofizik, Jeoteknik, İnşaat, Mineral, Arkeolojik ve Çevre sektörlerinde Mühendislik, Müteahhitlik ve Danışmanlık hizmeti vermektedir. Her türlü zemin araştırmaları için; jeoloji ve jeofizik olarak çok büyük ekipman parkuruna sahibiz ve inovasyonun gerekli olduğu yeni uygulamalara yanıt olarak büyümeye devam ediyoruz.

EGE YER BİLİMLERİ’ nin öncelikli amaçları; mevcut ve daha önce denenmemiş uygulamalar için jeoloji ve jeofizik biliminin daha geniş çaplı kullanımını teşvik ederken yüksek kaliteli bir zemin araştırması ve keşif hizmeti sağlamaktır. Şirket, yeni geliştirilen fikirleri ortaya koyma ve uygulamaya geçirme amacı doğrultusunda üniversitelerin ilgili bölümleri ile birlikte araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

EGE YER BİLİMLERİ olarak uzmanlık alanları: Zemin ve maden sondajları, Jeolojik-Jeoteknik araştırma, Mühendislik yapıları için taşıma gücü belirlenmesi, Jeolojik haritalama, Sedimantolojik ve stratigrafik çalışmalar, Hidrojeoloji, Arkeojeofizik, MASW, Sismik kırılma, Sismik yansıma, Kuyu içi sismik çalışmalar (Cross hole-Down hole), Kara ve deniz Elektrik özdirenç tomografi (ERT), Mikrotremor, RE-MI(Refraction Mikrotremor), yer radarı (GPR araştırmaları), Manyetik ve elektromanyetik yöntemler, sahaya özgü sismik risk analizi, sahaya özgü zemin transfer fonksiyonu hesaplama, anakaya profilleri, su / mineral kaynakları, jeoteknik özellikler, arkeolojik yapılar, boşluklar, jeolojik tehlikeler, jeotermal beklentiler, zamanla değişen fiziksel özellikler ve yer hareketlerinin incelenmesi ve daha birçokları bulunmaktadır.

Hizmetler

Jeoloji ve Jeofizik; yer araştırmaları ve keşifler için uygulanan ve birbirini tamamlayan modern bilimlerdir. Jeolojik ve Jeofiziksel araştırmalar, inşaat mühendisliği projeleri ve maden araştırmaları için zemin incelemelerinin rutin birer parçasıdır. Jeofizik çalışmalarla saha araştırması yapılarak; hedeflerin güvenilir şekilde belirlenmesi yerin 2 ve 3 boyutlu görüntü ve modellerinin oluşturulması neticesinde sondaj noktaları belirlenir. Sonuç olarak jeolojik ve jeofizik veriler ortak değerlendirilerek raporlanır. Sondaj, Mineral ve Cevher araştırmaları, Baraj sızıntı denetimleri, gömülü maden cisimleri, mühendislik kayaçları, sığ arkeoloji, çevre kirliliği, yeraltı hedeflerini patlamamış mühimmatla eşleştirmek gibi bir dizi araştırma konuları mevcuttur.

EGE YER BİLİMLERİ, yeraltını haritalandırmak için son teknoloji jeoloji ve jeofizik haritalama tekniklerini kullanır. Geniş ve konusunda uzman mühendislerimizce geniş sahaları hızlı bir şekilde seviye seviye haritalayabilmekte ve yeraltı malzemeleri ile olası bir kontrastı tespit etmek için hedefin fiziksel özelliklerinin bir değerlendirmesi yaparak  gömülü hedefleri tespit etmektedir.

Website : www./egeyer.net