Ekşioğlu Mimarlık Mühendislik


Firma proje, müşavirlik, mühendislik, inşaat ve yeraltı araştırmaları ile ilgili her türlü problemin çözümünde 1990 yılından itibaren yüksek teknoloji ile kaliteli hizmete tecrübeli kadrosuyla devam etmektedir

Website: www.ematurkey.com


Konut, ticaret, çok katlı yapılar, turistik tesisler, uydu kentler, sanayi siteleri için aşağıda verilen yeraltı yapısından kaynaklanan problemler;

Yer altı boşluklarının araştırılması
Zemin ve temel kayanın mühendislik özellikleri
Dolgu, alüvyon kalınlığı ve temel kaya derinliği
Dinamik esneklik parametreleri
Zemin emniyet gerilmesi
RQD, kazılabilirlik, sökülebilirlik
Sıvılaşma, oturma ve şişme analizleri
Temel tipi ve derinliği
Heyelan ve kaya duraysızlığı araştırılması
Yapı donatısını etkileyecek yer altı suyunun araştırılması
Aşağıda ifade edilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak çözümler üretilir.

Mekanik temel sondajlar
Arazi yerinde (SPT, CPT ve Pressiyometre) deneyleri
Sismik (kırılma, yansıma, masw-mam, tomografi)
Manyetik, elektromanyetik
Doğru akım özdirenç
Yapay ve doğal polarizasyon
Kuyu logları
Georadar