Es Zemin Sondaj Müh

 ES Zemin Sondaj2010 yılında kurulan ES ZEMİN SONDAJ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. dinamik bir şekilde zemin ve temel mühendisliği, derin su sondajı ve zemin ıslahı konularında faaliyet göstermektedir.

ES ZEMİN; bugüne kadar çok sayıda yol-kavşak, köprü, zemin altı otopark, alışveriş merkezi, yüksek yapılar,  kültürel faaliyet yapıları, tarihi binaların restorasyonu, dere ıslahı vb. inşaat projelerinde zemin ve temel mühendisliği projelerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca, birçok derin su sondaj kuyusu açımı ve müşavirliği hizmetini vermiştir.
Website : www.eszemin.com.tr


Su Sondajı

Yer altı aramaları sonucu (Jeolojik – Jeofiziksel ve hidrojeolojik etüt), hazırlanan hidrojeolojik raporlara göre sondaj delme işlemine geçilmektedir. Araştırma ile ortaya çıkan birimlerin özellikleri delme sonuçları ile karşılaştırarak, teçhiz projeleri kesinlik kazanacaktır. Sondaj işlemi çamur ve hava sirkülasyonlu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Su Sondaj işlemi; Delme, Tarama, Borulama, Yıkama, Çakıllama, Geliştirme, Dalgıç Pompa montaj ve çalıştırmadır.

Zemin Etüdü

Etüt yapılacak alan, yapının özelliğine, zemin yapısına, alanın topografik özelliklerine, şev durumuna, arsa büyüklüğüne göre incelendikten sonra yürütülecek çalışmaların miktar ve derinlikleri belirlenir. Saha çalışmaları mühendislerce ilgili standartlara uygun olarak yürütülür. Sondaj çalışmalarında, zemin ortamda her 1.50 metrede bir SPT deneyleri yaptırılır, yapı tipi, temel derinlikleri ve zemin özellikleri dikkate alınarak belirlenen derinliklerden alınan örselenmiş, örselenmemiş ve karot numuneler standartlara uygun olarak paketlenir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuarlara gönderilir. İlgili deneyler ile zeminin yapısı ve dayanımı belirlenmektedir. Arazi deneylerinden presiyometre deneyi uygun derinliklerde ölçümler alınarak değerlendirilir. Jeofizik uygulamalar (sismik kırılma, rezistivite, sismik yansıma, mikrotremör v.b.) da tamamlandıktan sonra tüm veriler büro ortamında değerlendirilir. Baraj, Gölet, Tünel, vb. projelerde firmamız sondaj çalışmalarında zemin ortamlarda geçirimlilik(permeabilite), kaya ortamlarda geçirimlilik (BST-Basınçlı Su Testi) deneylerini yapabilmektedir.

Zemin İyileştirme

Jet-Grout
Fore Kazık ve Mini Kazık
Ankraj İmalatı
Dinamik Kompaksiyon
Enjeksiyon