Geosan Mühendislik


 Geosan


GEOSAN , yerbilimlerinin çeşitli disiplinlerinde hizmet veren bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.

Kurucularının çeşitli Üniversite, Kamu Kuruluşları ve Özel Firmalardaki uzun yıllar süren çalışmaları ve edindikleri tecrübelerden sonra 1984 yılında kuruldu.


İzleyen yıllarda GEOSAN hızla gelişerek ilgilendiği alanlarda önderliği üstlendi; 1990'lı yılların sonlarına doğru grubun iç ilişkileri değişti; ortaklık yapısında değişiklikler oldu. 2005 yılından itibaren şimdiki ortakları olan Halil ÖZTÜRK, Can AKIN ve Kemal KOYUNLU yönetiminde faaliyetlerine devam etti.

GEOSAN  her türlü Jeoloji, Jeofizik ve Jeoteknik Mühendisliği alanlarında hizmet vermektedir.

GEOSAN’ın doğrudan hizmetleri; araştırma ve aramadan, ayrıntılı saha incelemelerine, proje yönetimi, ya da kontrollüğüne kadar yayılmaktadır.

GEOSAN’ ın Türkiye’nin en geniş ve örgütlü bağımsız danışmanlık gruplarından olduğunu da gururla söyleyebiliriz.

GEOSAN Yerbilimleri (Jeolog, Jeofizikçi, vb.); Mühendislik (maden, inşaat, makine, kimya, petrol, vb.); ve öteki bağımsız Mimarlık ve Mühendislik Ofisleri ile canlı ve yaygın ilişkileri sayesinde istenen her tür projeye gereken mühendislik yaklaşımlarını sunabilmektedir.


Website: www.geosan.com.tr


Jeoloji Araştırmaları
Haritalama ve İnceleme

           Bölgesel ya da ayrıntılı Stratigrafi, Yapısal, Tortullaşma,

            Petrografi, Petroloji, Yeraltı, Fotojeoloji

   Sahada, Laboratuvarda, Kuyu başındaa) METALİK ve NONMETALİK CEVHERLER , ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER                Bölgesel taramalar

                               Bölgesel ve ayrıntılı arama ve geliştirme   

                Jeolojik ve Jeofizik İncelemeler     

                Haritalama , Sondaj , Analiz Rezerv hesabı 

                Teknolojik testler

                Pazar araştırmaları

                Açık ve Kapalı ocak çalışmaları

                               İnceleme , Tasarım ve Projelendirme ,

                               Susuzlaştırma İncelemeleri,

                               Stabilite incelemeleri 

                Fizibilite araştırmaları

                Proje Yönetimi b) YERALTISUYU

                İncelemeler

                               Bölgesel ya da ayrıntılı Araştırmalar

                               Jeolojik , Jeofizik , Hidrojeolojik , Hidrojeokimyasal Haritalama

                               Jeolojik , Hidrojeolojik , Akifer su kalitesi , Akifer üretkenliği

                               Kirlenmeye duyarlılık

                Akifer matematik modellemesi

                Örnekleme , Analiz , Değerlendirme , Veri yönetimi

                Yeraltısuyu kuyuları

                               Projelendirme, Yapım, Geliştirme, Bakım,

                               Test, Üretim Yönetimi,Kontrol

                Fizibilite araştırmaları

                Pompalar

                               Seçim ve tasarım , Yerleştirme , Eğitim , Bakım

                Kirlenme araştırmaları

                Su Giderme Projeleri

                Yeraltısuyu Isı Pompası çalışmaları

                Yeraltısuyu kaynaklarının yönetimi

                Eğitim

                Danışmanlık

                Kaynak Suları araştırmaları

                Maden suları araştırmalarıc) ENERJİ HAMMADDELERİ

KÖMÜR

                Prospeksiyon, Arama, Geliştirme     

                Haritalama, Sondaj, Rezerv ve Kalite araştırmaları

                Madencilik çalışmalarının projelendirilmesi

                Susuzlaştırma , Yamaç Duraylılığı , Kaya Mekaniği

PETROL

                Havza analizleri

                Yapısal ve sedimentolojik incelemeler , Yeraltıjeolojisi,

                Derleme ve değerlendirme     

                Jeolojik hizmetler , kuyu başında tanımlamalar 

                Danışmanlık

JEOTERMAL

                Bölgesel ve ayrıntılı araştırmalar

                               Jeofizik , Jeolojik ve Jeokimyasal araştırmalar

                               Saha değerlendirmesi, Sondaj, Test

                Rezervuar modellemeleri

                Reinjeksiyon ve çevre araştırmaları

                Korrozyon ve kabuklaşma araştırmaları

                Fizibilite

                Elektriksel ve öteki kullanımlar için tasarım

                Merkezi ısıtma

                Proje yönetimi, Kaynak yönetimi   d) YAPI GEREÇLERİ : ÇİMENTO, KİREÇ, TAŞ, AGREGA, PERLİT, vö.                Arama ve araştırmalar 

                Jeolojik çalışmalar, Jeofizik ölçümler, Laboratuvar testleri,       

                Kalite değerlendirmesi

                Rezerv değerlendirmesi

                Haritalama

                Sondaj

                Modelleme

                Ocak Planlaması

                Kaynak yönetimi   
Mühendislik Jeolojisi
a) GÜZERGAH İNCELEMELERİ

Karayolu , Demiryolu , Tünel , Boru Hattı

                Jeolojik Haritalama ve Araştırma, Jeofizik Ölçümler, Sondaj

                Stabilite araştırmaları, Yeraltısuyu araştırmaları

                Tehlike değerlendirmesi

                Kazılabilirlik analizleri

                Güzergahın mühendislik özelliklerinin haritalanmasıb) ARAZİ KULLANIMI İNCELEMELERİ

                Zemin Araştırmaları

                Yeraltısuyu çalışmaları

                Oturma ve Stabilite Analizleric) BARAJ SAHALARI

                Jeolojik , Jeofizik ve Mühendislik çalışmaları   

                               Rezervuar , Eksen , Yamaçlar

                Depremsellik

                Karstik araştırmalard) JEOLOJİK TEHLİKELER

                Haritalama , araştırma , önceden kestirme izleme ve koruyucu önlemlerin tasarımı       

                Heyelanlar , Oturmalar , çökmeler , Kaya düşmeleri , Akışkanlaşmae) YERALTINDA DEPOLAMA

                Yer seçimi 

                Mühendislik araştırmaları

                Tasarım

                Petrol , Gaz , Kırıntılı Katılar , vb .           

f) ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

                Değerlendirme

                Kirlenme araştırmaları

                Atık yönetimi 

                Kent jeolojisi
Jeofizik İncelemeler
Planlama, Saha Ölçümleri, Bilgisayarda Değerlendirme, Yorumlama   

                               SIĞ ve DERİN REZİSTİVİTE , IP , SP

                               SIĞ SİSMİK KIRILMA (Enhanced)

                               SIĞ SİSMİK YANSIMA

                               KUYU İÇİ SİSMİK ÖLÇÜMLER