Haliloğlu Yapı Zemin Mühendislik


 Haliloğlu Yapı Zemin Mühendislik

Haliloğlu Yapı Zemin Mühendislik, 10 yılı aşan mesleki deneyim ve tecrübelerden doğan yeni nesil bir yeraltı araştırma şirketidir.

Zamanın dünya üzerindeki etkisini yakından takip eden ve her koşul çalışma ortamına ayak uydurabilen azimli, başarılı ve çalışkan ekibi ile siz müşterilerimize en kaliteli bir şekilde hizmet vermeyi kendimize hedef bildik. Jeofizik Mühendisliği dalında her türlü araç gerece sahip olan firma ve zamanı en iyi şekilde işleten tecrübeli ekibi ile yine siz müşterilerimize hizmet vermektedir.

Temel ve Zemin Etüdü Projeleri

SİSMİK


Yapılması Planlanan Yeraltı veya Yerüstü yapılarda projeye başlamadan önce Jeolojik, Jeofizik–Jeoteknik açıdan arazinin yerleşime uygunluğunun belirlenmesi ve Zemin etüd raporunun hazırlanması gerekir. Zemin etüdü; Sondaj çalışmaları, Jeofizik araştırma ve çeşitli Arazi-Laboratuar deneyleri yapılarak; depremsellik parametreleri, zemin emniyet gerilmesi, yatak katsayısı, sıvılaşma potansiyeli gibi zemin hakkında bilgilerin toparlanması ve jeolojik durum, bina temel sistemleri konusunda raporlanmasından ibarettir.

İmar planı, imar revizyonu, mevzi imar planına esas olmak üzere çok sayıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları, Belediyeler, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası onaylı Jeolojik, Jeofizik – Jeoteknik Rapor, uygulamaya esas olacak çok sayıda Zemin Etüdü Raporları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yerleşim açısından önemli alanlar içerisinde yer alan yerlerde; zemin ıslahı, istinat duvarı, drenaj, mini kazık, enjeksiyon, jetgrouting yöntemlerinin uygulaması şirketimiz bünyesinde titiz bir şekilde yapılmaktadır.

Her türlü binanın oturduğu zeminin geoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etütdür.


Zemin etütleri aşağıdaki metotlarla yapılmaktadır:


1.Sondaj ile; araziyi meydana getiren formasyonlar ve sondaj süresince rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, derinlik, kalınlık, taşıma gücü, boşluk suyu basıncı, fiziksel özellikler, elastisite modülü, içsel sürtünme açısı, kohezyon gibi projeye temel olacak değerlerin saptanmasına yarayacak bilgilerin elde edilmesidir. Bu amaçla yapılan sondajlarda tüm laboratuar deneyleri için uygun numuneler alınması, gerekli arazi deneylerinin yapılması ve Y.A.S seviyelerinin saptanması şirket çalışanlarınca titizlikle yapılmaktadır.

Website : www.halilogluyapi.com.tr