İstanbul Mühendislik

Temel Mühendisliği

» Temel araştırma sondajları
» Zemin ve temel etüdleri
» Zemin iyileştirme sistem ve projeleri
» Kazıklı temel projeleri
» Derin kazı şev analizleri
» Jeoteknik laboratuvar deneyleri
» Heyelan ve stabilite etütleri

Jeolojik Etütler

» İmar planlamaları için temel jeolojik - jeoteknik etütler
» Mühendislik jeolojisi
» Yapı malzemesi araştırmaları
» Çevre etki ve değerlendirme raporları (Ç.E.D., jeoloji – hidrojeoloji)
» Katı atık çevre etütleri
» Sel baskını ve doğal afet önleme projeleri
» RES – HES Etütleri
» Metro – Tünel – Köprü etütleri
» Karayolu güzergah etütleri

Jeofizik Ölçmeler

» Mühendislik jeofiziği
» Arama jeofiziği
» Depremsellik değerlendirilmesi
» Deprem risk analizi

Yeraltı Suyu Araştırmaları Ve Havza Etütleri

» Yer altı suyu arama ve çıkarma
» Su Sondajı
» Memba suyu etütleri
» Su Analizleri