Jeo Aktif Mühendislik

 Jeo Aktif


Jeo Aktif İnşaat Taah. Plan Proje Yapı denetim Harita Planlama Sondaj ve Etüt Turizm sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
       JEO AKTİF LTD. ŞTİ. şirketleşmeden önce Ekim 1999’ da Aktif Mühendislik adı altında kurulmuştur. Daha sonra 19.07.2000 yılında JEO AKTİF LTD. ŞTİ. Ne dönüşmüştür. Bununla ilgili 19.07.2000 tarihli ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.
       Şirketin kuruluş amacı inş. Taah. Plan, yapı denetimi, harita planı, sondaj ve etüt turizm, emlak konularında faaliyette bulunmaktadır. Ancak şu ana kadar daha ziyade jeolojik etütler ve zemin etütleri konusunda detaylı olarak faaliyet göstermiştir.

Su Sondajı
Temelde bir araştırma niteliği taşıyan sondaj neticesinde en iyi verimin alınabilmesi için sırasıyla:

•  Su verimi için en uygun yerin tesbit edilmesi,
•  Belirlenen bu yerde yeraltı yapısının gerektirdiği teknikle sondaj yapılması,
•  Sondaj esnasındaki jeolojik bulgulara göre teçhiz yapılması (filtrasyonu ve borulanması)
•  Kuyu ile boru arasındaki zarfın iyi bir şekilde çakıllanması ve daha sonra kuyunun lavaj (yıkanması) ve inkişafı ile sağlanır.

Bu işlemlerin gerçekleşmesinde teknoloji, bilgi-tecrübe ve iyi niyetin bir arada bulunması ile müşteri memnuniyeti ancak sağlanabilir.

Website : www.jeoaktif.com
Zemin Etüt


Zemin etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etütleri denir.

Zemin etüdü, üzerine yapılacak yapıların tasarımı sırasında kullanılacak zemin bilgilerinin saptandığı (değişik derinliklerdeki toprak/taş cinsi, mevkiinin deprem riski açısından derecesi, fay hattına olan uzaklığı vs.), buna uygun olarak detaylı yapılan incelemelerin (bina yapıma elverişliliği vs) bir araya getirildiği rapordur.

Zeminin üzerine yapılacak binanın tasarımı açısından önemlidir. deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, binanın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden yapılmasına neden olur.


Referanslar


  Bares Enerji Üretim A.Ş. RES mevzi imarl planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu.

-          Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Bandırma doğal gaz kombine çevrim santrali sahası ( mevzi imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu)

-          Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Bandırma doğal gaz kombine çevrim santrali deniz tarafı liman inşaatı sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Bursa – Asil Çelik A.Ş. Liman sahası jeolojik jeoteknik ve zemin etütleri.

-          Bursa – Roda Limanı A.Ş. Liman sahası jeolojik jeoteknik ve zemin etütleri.

-          Kocaeli – Karamürsel – Kızderbent Göleti zemin etütleri.

-          Susurluk Ulusoy tesisleri ( mevzi imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu)

-          Susurluk Türker Tesisleri ( mevzi imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu)

-          Susurluk Varan Tesisleri ( mevzi imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu)

-          Güre Belediyesi tarafından imara açılan 101 Ha arazinin ( mevzi imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu)

-          Erdek Belediyesi Yat Limanı Sahası ( kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Erdek Belediyesi Kanava Mevkii ( revize imar planı amaçlı jeolojik – jeoteknik etüt raporu )

-          Bandırma Livatya Mevkii Rıhtım ve Mendirek İnşaatı (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Bandırma Gemi Sanayi Tersane İnşaatı Sahası (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Kapıdağ Marmara Gemi Sanayi Tersane İnşaatı Sahası (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Hilmi Köroğlu Tersane İnşaatı Sahası (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Musa Balaban Tersane İnşaatı Sahası (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          Kocaman Balıkçılık Fabrika sahası (kara ve deniz tarafı jeolojik – jeoteknik etüt raporu ve zemin etüt raporu )

-          AB gıda San. Tic. A.Ş. ( Üretim tesisleri, Fabrika sahası ve Liman İnşaatı Mevzi İmar Planı Amaçlı Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu ve Yerleşim Amaçlı Zemin Etüt Raporu )

-          KALEFLEKS Yer Döşemeleri San. Tic. A.Ş. Fabrika Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Ayvalık Ekbir Konaklama Tesisleri Tesis Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Ayvalık Ekbir Turistik Tesisleri Tesis Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          İŞBİR A.Ş.  Fabrika Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          YERSA A.Ş. fabrika Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Manyas Cam Fabrikası Fabrika Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Tarım Kredi Koop. Depolama Siloları İnşaat Sahası ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

-          Trakya Birlik Karacabey Üretim Tesisleri ( mevz i imar planı amaçlı jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve yerleşim amaçlı zemin etüt raporu )

İletişim 

Mahallesi Milli Kuvvetler Cad. Başsaran sokak No: 2/2
Merkez-Balıkesir
Telefon: 0 266 249 46 77 – 0 533 220 37 60 – 0 533 812 50 64
http://www.jeoaktif.com