Kordil Mühendislik

 Kordil


Kordil 2009 yılında İstanbul’da kurulmuş bir mühendislik şirketidir. Kordil, Harita Mühendisliği (veya Jeomatik, Jeodezi ve Fotogrametri), Hidrografi ve Oşinografi, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği'nin sualtı ölçümleri ile alakalı dallarında uzmandır. Kordil, akıllı sensör teknolojilerini kullanarak yeni sistemler geliştirmekte ve bu sistemler Türkiye'de öncü firmalar tarafından tercih edilmektedirler. Firmanın sahip olduğu yazılım altyapısı sayesinde rutin dışındaki uygulamalara adaptasyon süreci hem ekonomik hem de çok hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.

Kordil bir distribütör firma olmamasına rağmen, iyi bildiği ve sorunsuz kullanılabilen sistemleri de takdir etmek adına ülke piyasasına pazarlamaktadır. Bu noktada da ana prensibi hiçbir suretle sorun satmamaktır. Dolaylısıyla sadece iyi bildiği ve uzun süre test edilmiş sistemleri pazarlamaktadır (aksi belirtilmedikçe).

Kordil Navigation Pro, Kordil EPS (Excavator Positioning System), Kordil CPS (Crane Positioning System), ve Kordil Bathymetry Studio sistemleri ülkemizin en yaygın kullanılan konumlandırma sistemleridir. Ayrıca, KBS200 ve KBS30200 tek ve çift frekanslı singlebeam echosounder sistemleri de hidrografi ve ölçme firmaları tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kordil TG05 tide gauge, Kordil Metocean (meteorolojik ve oşinografik ölçüm istasyonları), uzaktan kumandalı ölçme botu gibi birçok alanda sistem ve cihazlar yapmakta ve kurmaktadır. Bu cihazları geliştirmedeki motivasyonlar çoğu kere ihtiyaca binaen gerçekleşmektedir. Bu nedenle Kordil ’in başarısız olduğu proje sayısı yok denecek kadar az olup, şu ana kadar herhangi bir mali desteğe ihtiyaç duymamıştır.

Kordil tek elden tüm ölçme hizmetlerini alabileceğiniz bir şirkettir. Bu hizmetler birkaç saatlik kısa projeler de birkaç yıl sürebilecek uzun soluklu projeler de olabilirler.


Ölçme ve Konumlandırma Mühendisliği

Kordil, kıyıötesi projeleri için bütünleşik (hidrografik, oşinografik, jeoteknik, manyetik, meteorolojik) ölçümler yapar ve konumlandırma (sualtı ve su üstü) sistemleri geliştirir. Kara, deniz ve iç sularda aktif uygulama alanları bulunan harita, jeodezi, fotogrametri, jeofizik, jeoloji ve çevre mühendisikleri alanlarında uzmandır ve bu alanlarda da hizmetler sunar.Website : www.kordil.com.tr

Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar


Hidrografik ve oşinografik etütler (SHODB ve ÇŞB Onaylı Etütler)
Marine jeolojik ve jeoteknik araştırmalar (aletsel, sondaj ve raporlamalar dahil)
Multibeam ve singlebeam batimetri ölçümleri
Subbottom profiler ile yüksek doğrulukta sualtı sediment ölçümleri ve sediment kalınlığı modellemesi
Boomer ve sparker ile ultra yüksek çözünürlüklü deniz sismiği
Deniz magnetometre ölçümleri
Sualtında yabancı veya patlamamış madde araştırması
Akıntı, dalga ve denizsuyu karakteristiklerinin ölçümü
Sualtı sediment dağılım haritalarının yapımı
İmar planına esas hidrografi, oşinografik ve jeoteknik etüt çalışmaları
Metocean şamandra sistemleri imalatı ve işletmesi
Fizibilite etüd çalışmaları kapsamında makro bölge araştırmaları

Harita Mühendislik Hizmetleri


Kadastral ve tescile esas harita mühendislik hizmetleri
İmar planı uygulamaları
Plankote ve halihazır harita yapımı
İnşaat ve yapı sektörü için ölçme ekibi ve ölçme hizmetleri
Makine ve mekanik sistemleri için ölçmeler
Endüstriyel üretim ve mühendislik hizmetleri
Kübaj, metraj ve tespit amaçlı ölçümler
Kesin hesap ve as-built ölçümleri
Yola terk, yoldan terk, tevhit, ifraz ve benzeri imar uygulamaları
Kamulaştırma planlarının yapılması ve tescili

Fotogrametri, Lazer Tarama ve 3B Modelleme


Modern teknolojinin gerçek anlamda ölçme sektörüne uyarlanması sonucu, sektörde henüz oturmamış alanlarda, geçmişten gelen deneyimler ve bünyemizdeki branş uzmanları ile sizlere idari açıdan çözümler; teknik olarak da güvenilir ve doğru bilgi sunuyoruz.

İHA (drone) fotogrametrisi
Rüzgar türbünü, bina, uçurum, tarihi eser ve benzeri yapıları modelleme
Uçurum haritalama
Güzergah haritalama
Deformasyon analizeri
Nokta bulutu üretme ve 3B görüntülü modelleme
Fotogrametri ve fotogrametrik haritalama


Konumlandırma Sistemleri ve Teknolojileri


Kordil alttaki sistemleri üretmekte olup, satın alma ve kiralama seçenekleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Kordil EPS™ Ekskavatör Konumlandırma Sistemi
Kordil Navigation Pro (KNP) çok amaçlı konumlandırma ve takip sistemi (Spreader Barge, Split Barge, Pilig Barge, Cutter Suction ve Trailing Bucket Dredger gibi her türlü iş makinelerinin konumlandırmasında kullanılmaktadır)
Kordil CPS™ Vinc Konumlandırma Sistemi
Kordil Bathymetry Stduio (KBS), hidrografik ölçme ve konumlandırma sistemi


Mühendislik Ölçmeleri
Rutin dışına çıkan ölçme Kordil'in ana faaliyet alanlarından birisidir.

Tektonik hareketlerin gözlemlenmesi ve kayıtlarının tutulması
Toprak kaymalarına karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletmesi
Yersel ve GNSS tabanlı deformasyon ölçümü ve erken uyarı sistemi
Total-station tabanlı deformasyon gözlem ve erken uyarı sistemleri
Entegre lazer tarayıcı ve multibeam sistemi ile hem kara hem deniz tarafının eş-zamanlı ölçümü
Uçurum haritalama
Üç boyutlu dinamik hareket gözlem sensör ağı kurulumu ve işletilmesi
Tünel içi deformasyon ölçümleri
Sualtı aşınma ve yer değiştirme hareketlerinin izleme sistemleri
Boru hatları periyodik bakım ve incelemelerinin yapılması
Demiryolu ray sistemlerinin geometri bozukluklarına karşı periyodik bakım öncesi ölçümleri
Otoyollarda hız takip sistemlerine yönelik ölçümler ve bozuk satıh tespiti

Ölçme Sistemleri / OEM / Ar-GeKordil bu sistemleri üretmekte veya Türkiye distribütörüdür.

Tide Gauge su seviyesi ölçme sistemi
Singlebeam batimetrik ölçme sistemi
Singlebeam echosounder
Oşinografik enstürmanlar ve ses hızı profilleme cihazları
Multibeam echosounder sistemi
Multiparameter logger sistemi

Donanımlı Ölçme Ekibi veya Personeli Tedariki

Esas gücümüz ve varlığımızı sürdürebildiğimiz yegane değerlerimizden olan özverili ve deneyimli personelimizin desteği ile projelerinize tam zamanlı ölçme personeli yerleştiriyoruz. Yüksek kalitede ölçme hizmeti almanın en ekonomik yolunun bu olduğunu biliyor musunuz?

Tam ve yarı-zamanlı personel ve ekipman desteği
Personel araştırma, işe alma, eğitme ve devretme
Major projeler için donanımlı harita mühendislik hizmetleri