Marmara Zemin Mühendislik

 Marzem


MARZEM sahip olduğu teknik ofis sayesinde, uygulamasını yaptığı geoteknik mühendisliği yapılarının projelendirme hizmetlerini de sağladığından dolayı hızlı, kaliteli, zemin ve çevre koşullarını en iyi şekilde sentezleyebilen güvenli ve ekonomik geoteknik çözümler üretebilmektedir.

MARZEM sahip olduğu teknik ekip ve ekipmanlarını her gün büyüterek ve gelişen teknolojiyle gerekli entegrasyonu sağlayarak üstlendiği geoteknik mühendisliği yapılarının en iyi şekilde tamamlanmasını sağlayan, canlılığını sürekli koruyan dinamik yapısı ile mühendislik hizmeti vermektedir.Tamamladığı projelerden elde ettiği tecrübeyi bir sonraki projelere aktararak her gün daha iyiye ulaşmayı hedeflemiştir.

Website : www.marzem.comZEMİN ISLAHI

* Zeminin sabit ve dinamik yükler altında yapacağı oturmalar
azaltmak veya tamamen gidermek
* Zeminin taşıma gücünü artırmak
* Zeminin geçirimliliği azaltılarak don etkisi, şişme ve
büzülme gibi etkilerden kaynaklanacak hacimsel
değişimleri kontrol etmek
* Dolgularda ve barajlarda şev kaymalarını önlemek için
güvenlik katsayısını artırmak
*Yol kaplaması taban altlarının taşıma kapasitesini
iyileştirmek

JEOLOJİK – JEOFİZİK UYGULAMALAR

* Zemin Etüt Sondajı
* Laboratuvar ve Arazi Deneyleri
* Jeofizik yöntemler ile zemin-yapı ilişkisi ve yeraltı su yapılarının belirlenmesi.

GEOTEKNİK ÇÖZÜMLEME

*Yapı tasarımları yapılırken, temel zemininin güvenle taşıyabileceği basıncı (yükü) belirlemek,
*Oturma koşullarına ve taşıma gücüne bağlı olarak en uygun temel tipini belirlemek ve onu boyutlandırmak,
*Dayanma yapılarını projelendirmek,
*Zemin dolgusunun uygun şekilde teşkil edilmesini sağlamak,
*Barajlardan sızabilecek su miktarını tespit etmek,
*Geoteknik deprem mühendisliği çalışmaları ile temel zemin göçme riskini karşılaştırmak.

TEKNİK DESTEK & DANIŞMANLIK

Sahip olduğumuz teknik ekibimizle gelişen teknolojiye gerekli entegrasyonu sağlayarak üstlenilen geoteknik mühendisliği yapılarının en iyi şekilde tamamlanmasını sağlayıp mühendislik / teknik destek  hizmeti vermekteyiz.