Mega Jeoteknik


MEGA JEOTEKNİK (Jeofizik Hizmetleri)

 Mega Jeoteknik


Firma JEOFİZİK ÇALIŞMALAR yapmak üzere Ankara’da kurulmuştur. Geçtiğimiz yıllar boyunca Türkiye genelinde birçok çalışmada yer almış olup çalışmalarında İmar Planına Esas jeofizik çalışmalar, Zemin Etüd Çalışmaları, Yeraltı Su Arama Etüdleri ve Diğer Jeofizik Hizmetleri konusunda en hızlı ve en güvenilir şekilde devam etmektedir.

Jeofizik Hizmetler

Sismik Kırılma ve Yansıma Ölçümleri ve Değerlendirmesi
MASW-REMİ Ölçümleri ve Değerlendirmesi
Rezistivite Ölçümleri ve Yeraltı Suyu Aramaları
Çok Elektrotlu Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirmesi (1D-2D)
Mikrotremor Ölçümleri ve Değerlendirmesi
SP Ölçümleri ve Değerlendirmesi
Yer Radarı (GPR) Ölçümleri ve Değerlendirilmesi
Sismik-Masw Tomoğrafi Ölçümleri ve Değerlendirmesi

Website : www.megajeoteknik.com