Murat Mühendislik

 Murat Mühendislik


Murat Mühendislik, 2016 yılında Jeofizik ve Jeoloji alanlarında her türlü hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Amacımız; kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak hatasız, tarafsız ve güvenilir çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla sektöründe her zaman öncü olmuş, yüksek teknolojiyi kullanmayı, konusunda uzman, gerekli eğitime, öğrenime, teknik bilgiye ve deneyime sahip yeterli sayıda personel çalıştırmayı, uygun laboratuvar koşullarında hizmet vermeyi ve gizlilik ilkesine uymayı prensip edinmiştir. Bu zamana kadar yapısal projelere, altyapı ve üstyapı çalışmalarına kılavuzluk edecek etüt-proje, laboratuvar ve kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

JEOFİZİK HİZMETLER

Sismik Veri Toplama (2D/3D)
Sismik Veri İşleme
Sismik Çalışmaların Kalite Kontrolü
Gravite Çalışmaları ve Yorumları
Toplam Saha ve Gradyan
Elektrik Rezistivite ve Profil Çalışmaları
Elektromanyetik Kondüktivite Profil
IP ve SP Çalışmaları
Kuyu Log ve Jeofizik Log Çalışmaları
Zemin Sızmalı Radar Çalışmaları
Kuyu İçi Sismik Çalışmaları
Deniz Sismiği


KULLANILAN CİHAZLAR

Sismik Cihaz
Yer Radarı – GPR
Mikrotremör
Çok Elektrotlu Rezistivite
Mikrogravite
Manyetometre
İnklinometreWebsite : www.muratjeo.comJEOLOJİK VE JEOTEKNİK HİZMETLER

Arazi Gözlem ve Ölçümleri
Jeolojik Haritalar
Jeolojik Modelleme
Rezerv Haritaları

DERİN VE SIĞ SONDAJ HİZMETLERİ

Temel Sondajlar
Maden Sondajları
Jeolojik Etüd Sondajları
Baraj ve Gölet Sondajları
Nehir ve Deniz Sondajları

JEOTEKNİK PLAN, PROFİL VE MODELLEME HİZMETLERİ
HİDROJEOLOJİK ETÜT VE PLAN HİZMETLERİ

Su Kuyuları
Pompaj Deneyleri
Gözlem Kuyuları

ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ
HEYELAN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ
MADEN ARAMA HİZMETLERİ
MİKROBÖLGELEME HİZMETLERİ

İLETİŞİM

Telefon: 0537 703 4513
Mail: ahmtmurat@gmail.com

Adres: Nailbey Mah. Yeşildere Sk. Saraçlar İş Hanı Kat: 7Merkez/Elazığ