Sismotek Mühendislik


 Sismotek Muhendislik

SİSMOTEK Müşv. İnş. Müh. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti, 2003 yılından itibaren Kocaeli, İstanbul, Bursa vb. Marmara Bölgesi ve birçok ilde zemin etütleri, köprü-yol-toplu konut zemin etleri, su sondajları, hertürlü konut, sanayi vb. Tesislerinin jeolojik-jeoteknik etütleri, imar planına esas ve proje, mimarlık–mühendislik v.b. konularında faaliyetini sürdürmekte ve hizmet üretmektedirler.

Bilindiği üzere 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli-Gölcük Depremi sonrasında ülkemizde yapılaşmalarla ilgili bazı kanun düzenlemeleri gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, yapı projelendirme aşamasından önce zemine ait çeşitli parametrelerin yer aldığı zemin etüt çalışması raporu istenmektedir. Ayrıca T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 9386 sayılı Planlama ve Yapılaşmalarla ilgili genelgesi 1. ve 5. maddesi gereğince;Jeolojik etüt raporu olmaksızın yapılmış imar planlarının derhal iptal edilmesi, jeolojik/jeoteknik raporları hazırlandıktan sonra yeniden imar planı yapılması gerekmektedir.
Sanayi tesisleri, büyük proje kapsamında gerçekleştirilen altyapı tesisleri, insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ve sosyo-kültürel yapılar ile alanlardaki yapılanmalarla ilgili imar planlarının ayrıca değerlendirilmesi; jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütlerinin yenilenmesi mevcut yapıların güçlendirilmesine ilişkin mühendislik uygulamalarının yenilenmesi gerekmektedir.
Depremler insanın iradesinin çok dışında, global tektonik süreçlere göre meydana gelir. Depremin merkezi yeryüzünün onlarca, hatta yüzlerce kilometre altında olabilir. Depremi ne yaratmamız mümkündür, ne de önlememiz. Ama riskleri belirleyerek daha dayanıklı binalar yaparak ve bu alanda eğitime önem vererek depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek elimizdedir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 28/09/2011 yılında yayımlanan Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Formatları uyarınca etüt işleri yapılmaktadır.

644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan mikrobölgeleme etüt raporları ile İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarında:

Sakıncalı alan, Uygun Olmayan Alan (UOA), Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (JEGA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt gerektiren alan (AJE) değerlendirmesi içeren sahaları kapsayan raporlar,
İlk defa imar planı çalışması yapılacak sahaları kapsayan İmar Planına Esas jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarından uygun olmayan alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt (AJE) gerektiren alan değerlendirmesi içeren raporlar,
Mikrobölgeleme Etüt raporları ve belediyenin bütüncül imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporları
Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır.

Website : www.sismotek.com.trJeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik Hizmetler

Yerleşim Alanı Zemin Etütleri
Kentsel Dönüşüm Etütleri
Bina-Deprem İlişkisi Performans Değerlendirmeleri, Karot Alımı
Hertürlü Kimyasal Ve Organik Kaçakların, Kirlenmelerin Tespiti
Karayolu, Demiryolu, Baraj, Santral vb. Projelerin jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütleri
Zemin Sıvılaşma Analizi, Şev ve Zemin Oturma Hesapları
ÇED Raporları
Yeraltı Suyu Aramaları ve Sondajlar
Heyelan Etütleri
Maden Etütleri
Revize İmar Planı Çalışmaları
Mevzii İmar Planı Çalışmaları
Elektrik Özdirenç (Rezistivite) Çalışmaları
Arkeolojik Araştırmalar (Arkeojeofizik, ArkeojeolojiZemin İyileştirme

Büyük açıklıklı  sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki ağır makine, vinç, ekipman ve araç hareket ve titreşimleri, yatay ve düşey yükler, temel sistemi tarafından zemine aktarılmaktadır. Bu tür yapılarda temel sistemi olarak yüzeysel radye temel yapımı, ekonomik olarak oldukça pahalıdır. Bu sebeple yapının üzerine oturduğu zeminin uygun bir sağlamlıkta ve homojenlikte olması gerekmektedir. Bunun için de uygun olmayan zeminlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Arazide zemin özelliklerinin proje kriterlerini sağlamadığı hallerde zemin mühendisinin yapacağı ilk çalışma, değişik yöntemler ile zemini ıslah ederek öngörülen kriterlere ulaşabilmektir. Zemin iyileştirilmesinde temel ilke, zemin içerisindeki mevcut boşlukların mekanik araçlarla azaltılması, zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması, yer altı su seviyesinin düşürülmesi veya zeminin su içeriğinin azaltılması yada çeşitli elemanların kullanılması ile mevcut zeminin güçlendirilmesidir.

Zemin iyileştirme yöntemleri üç ana gruba ayrılmaktadır :

1.Zemini geçici olarak iyileştirme teknikleri;

Yer altı su seviyesinin düşürülmesi, ısıl işlemler (zemin dondurulması) ve elektro-   osmoz bu tür tekniklerdir.

2. Herhangi bir madde katmadan zemini kalıcı olarak iyileştirme teknikleri;

Yüzey kompaksiyonu, patlama ile sıkıştırma, vibro-kompaksiyon ve dinamik konsolidasyon bu tür tekniklerdir.

3. Çeşitli maddeler katarak zemini kalıcı olarak iyileştirme teknikleri;

Kireç, çimento, bitüm gibi katkı maddeleri ile zeminin üniform bir şekilde karıştırılması, kireç kazıkları, zeminin değiştirilmesi, ön yükleme ile birlikte dikey drenlerin kullanılması, enjeksiyon ve geotekstiller ile stabilizasyon  bu tür tekniklerdir.

Büyük açıklıklı sanayi yapısının oturacağı zeminin iyileştirilmesi için bu yöntemlerden biri ya da birkaçı uygulanabilmektedir ve genel olarak şu işlemler izlenmektedir.

Çürük nebati zemin katmanının sıyrılıp kaldırılması,

Taş, çakıl, kum ve stabilize gibi mukavemetli malzemeler ile dolgu yapılıp vibrasyonlu yöntemlerde sıkıştırılması,

Donatılı kazıkların çakılması vb.

Gerekirse kimyasal enjeksiyon yapılması

Kimyasal enjeksiyon olarak günümüzde en sık kullanılan yöntem jet – grouting yöntemidir. Bu yöntemle zeminin içine, doğrudan doğruya çok yüksek basınçla (en az 300 barlık)  enjekte edilen stabilite malzeme ile (genellikle su – çimento karışımı), yüksek basınç ve basit çimento şerbeti enenjeksiyonu ile her türlü zemin ıslah edilebilmektedir.

Büyük açıklıklı sanayi yapılarının oturtulacağı zeminlerin türleri, temel sistemlerinin kararını etkilemektedir. Büyük bir alana yerleşen yapının farklı oturmalardan dolayı taşıyıcı sistemi farklı gerilmelere maruz kalabilmekte, bu sebeple bileşenlerde farklı hesaplara ve boyutlandırmalara gidilebilmektedir. Zayıf zeminlerin ıslahı ayrıca yapım maliyetini oldukça arttırabilmektedir.Sondajcılık Hizmetleri

Zemin, Kaya, Maden Sondajları, Su sondajları ve Kuyu Geliştirme

Enjeksiyon ve Ankraj Çalışmalar
Katodik Sondaj
Drenajlara yönelik Point Sonde Çalışmaları
Zemin Islah Çalışmaları
Dalgıç Motor Montaj, Tamir ve SatışıLaboratuvar Hizmetleri

SİSMOTEK olarak 2000 yılından bu yana Türkiye çapında büyük kamu projeleri ve prestijli konut projelerinde kullanılan beton ve çelik malzemelerin kalite kontrol testlerini ve zemin testlerini yapmaktayız. Laboratuvarımız Ege ve Akdeniz Bölgesinde resmi laboratuvar hizmetlerini vermekte olup, imkanlar olarak bölgenin en büyük yapı laboratuvarlarındandır.

Laboratuvarımız, aynı zamanda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Riskli Yapı Tespiti yapma yetkisine de sahiptir.

Bunun yanı sıra, içinde yaşadığınız binanızın veya yeni satın almayı düşündüğünüz bir gayrimenkulün depreme karşı güvenli olup olmadığını hususunda bize müracaat etmeniz halinde, uzman teknik ekibimizin yerinde gerekli tetkikleri yapmasının ardından, binanızın durumu hakkında size teknik bir rapor hazırlıyoruz.

Eğer binanızın performansı Deprem Yönetmeliğine göre yetersiz ise, uzman ekibimiz tarafından gerekli hesaplamalar doğrultusunda ilgili yönetmeliğe uygun hale gelmesi için yapılması gereken iyileştirmelerin neler olduğu konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

SİSMOTEK olarak, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla gün geçtikçe başarı grafiğimizi yükseltmekte ve yaptığımız işlerde güvenilir ve uzman kurum arayanların birinci adresi olmaya devam etmekteyiz.


Referanslar

Bartın İl Özel İdaresi adına kayıtlı Pafta:2, Ada:–, Parsel:224/2292 nolu parsellerde toplam 14.058,2315798.55 m2 alanda yapılacak İnkumu Sosyal Tesisleri Yapım İşi için jeolojik ve jeoteknik etüt raporu
Alikahya OSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
Arslanbey OSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
TOSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
GOSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
GEPKİM sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
Dilovası OSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri
C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanliği Karayollari Genel Müdürlüğü Adına Çorlu Bakimevi Tesisi Binalarinin Yapim Projelerinin Hazırlanması İşi
C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanliği Karayollari Genel Müdürlüğü Adına Silivri Bakimevi Tesisi Binalarinin Yapim Projelerinin Hazırlanması İşi
C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanliği Karayollari Genel Müdürlüğü Geyve Tuz Deposu Projelerinin Hazırlanması İşi
C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanliği Karayollari Genel Müdürlüğü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi Araştırma ve Geliştirme BaşMühendisliği İlave Binası Sahası
C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanliği Karayollari Genel Müdürlüğü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Sahası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Kullar Mevkii Yol, Güzergah, İşaretleme Ve Aydinlatma Projeleri Hazirlama Hizmet İşi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Seka Park Mevcut Köprü Onarım Güçlendirme Onarım Güçlendirme İşi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Dilovası Belediyesi D-100 Üst Geçit Projesi İşi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Adnan Menderes Mahallesi Mevcut Ketendere Köprüsü Proje Hazırlama İşi İçin
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Arslanbey Yolu Ülfet Beton Yanı Menfez Projeleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Kandıra Kışla-Ağva-İstanbul yolu Namazgah Deresi İlave Köprü Projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına İzmit Halkevi’nde Yapilmasi Planlanan Üst Geçit Projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Gölcük İlçesi Hisareyn Köprü Projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Gebze Bahardere Caddesi Yol Projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Adına Gebze Anibal Tüneli Statik Projelerinin Hazırlanması İşi
Kocaeli Gebze Darıca Belediyesi Osmangazi Kavşak Projesi ve Fatih Köprü Projesi
TOSB Organize Sanayi Bölgeleri Sınırlarında Organize Sanayi Bölgeleri Tem Bağlanti Kavşak Projesi 5 Km Bağlanti Yolu İçin
T.C. MSB. İZMİT İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI, Sakarya İli, Pamukova İlçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 153,70 Ha’lık yüzölçüme sahip alanın İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
Tekirdağ İli, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’Çayırköy Mahallesinde yer alan Barsan Global Lojistik A.Ş. Adına kayıtlı Pafta:30KIIB, Ada:959, Parsel:10 nolu 10.000.00 m2 alan ait için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu, Şubat 2014
Termal Grup Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Adına Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırlarında 386,566 m2’lik alana ait 1/1000 Ölçekli Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu, Mayıs 2014
Kocaeli, Dilovası İlçesi, Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) sınırlarında yer alan Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. Adına Pafta: G23A16C2B-G23A16C2C-G23A16C2D, Ada:141, Parsel:18 nolu parseli kapsayan yaklaşık 142147,73 m2 alan için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu, Nisan 2014
Federal Mogul adına İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında Pafta:G23B23D3B, 43 ada, 134-145 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 18.000 m2’lik alanın 1/1000 ölçekli Revize ve Dolgu İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu, Kasım 2013
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Planlama Bölgesinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas olarak planlanması düşünülen Yaklaşık 7670,61 ha. alanın İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) sınırlarında yer alan Adına Pafta: G23A16C2B-G23A16C2C-G23A16C2D, Ada:141, Parsel:18 nolu parseli kapsayan yaklaşık 142147,73 m2 alan için Zemin etüt çalışması
Organize Sanayi Bölgeleri (TOSB, GOSB, GEPOSB, GGOSB) Adına Organize Sanayi Bölgeleri Tem Bağlantı Kavşak Projesi 5 Km Bağlantı Yolu jeoloji-jeoteknik
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yer alan Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. Adına kayıtlı Pafta:G24D01C2A-2D, Ada:217, Parsel:2-3 nolu parseller, 31.571,24 m2 alanda yapılacak tesisler için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu
Gebze Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında yer alan Özmer Meyva Özleri Kokteyl Sosları San. ve.Tic.Paz.Ltd.Şti., Parsel:2 nolu (TÜM ALAN yaklaşık 12151,00 m2))
Çerkezköy Organize Sanayi BölgesiÇayırköy Mahallesi Çerkezköy /Tekirdağ etüt raporu (TÜM ALAN yaklaşık 10.000,00 m2))
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bazı Zemin etüt işleri (217 ada, 2,3 nolu parseler yaklaşık 32.000,00 m2))
Kandıra Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (KGİOSB) Mevzi İmar Planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Kandıra/KOCAELİ (TÜM ALAN yaklaşık 353.000,00 m2))
Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çiftlikköy/ Yalova (TÜM ALAN yaklaşık 1383.500,00 m2))
ALIKAHYA ASIM KIBAR OSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri (Kocaeli Büy.Bel. Adına 2,3,5 nolu parsel)
TOSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri (268 Ada, 3 Parsel nolu parsel yaklaşık 15.000,00 m2)
TOSB-OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS TAYSAD OSB sınırlarında yer alan Mecaplast Otomotiv Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş Adına Pafta:G22B14D2D Ada:284, Parsel:1 nolu 19.504,96 m2, Hizmet Destek Parseli için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu
TEİAŞ 5. İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü Adına yapılması planlanan 380 KV İzmit Trafo Merkezi için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu
TEİAŞ 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Adına Paşaköy/ Trafo Merkezinde 1 Adet 380 KV BANK FİBERİ ve OG Metal Clad Şalt Sahası için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu
TEİAŞ 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Adına Cumhuriyetköy Trafo Merkezinde, Trafo Merkezi veya Yük Tevzi Merkezi Binası ve Şalt Sahası için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporu
BP ve SHELL AKARYAKIT İSYASYONLARININ bazı Akaryakıt istasyonlarında kaçak akaryakıt ve Kirlilik Tespiti belirlenmesine yönelik sondaj çalışmaları (İstanbul)
GOSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri (5255 Ada, 2 Parsel nolu yaklaşık 13.000,00 m2., 1 Ada, 2 nolu parsel yaklaşık 7.500,00 m2 Akay Plastik Ltd.Şti.)
GEPKİM sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri (488 Ada, 2 nolu parsel, yaklaşık 25.000,00m2)
Dilovası OSB sınırları içerisinde bazı Zemin etüt işleri (Akgün Metal İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.)
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Deniz Kuvvetleri Kom. Donanma Komutanlığı 187,50 hk. Alanın imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Kaytazdere Bel./YALOVA
Maltepe Belediyesi E-5 Kuzeyi ve Güneyi Mevzii İmar Planına (52 km.2)Esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi MALTEPE / İSTANBUL
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Karamürselbey Eğitim Kom. 243,00 hk. Alanın imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Gölcük Bel./KOCAELİ
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Yıldızlar Su Üstü Kom. 24,00 hk. Alanın imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Gölcük Bel./KOCAELİ
Bağlarbaşı-Fevzi Çakmak Mahalleleri heyelan etütleri Yalova Bel. / YALOVA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Belediyesi sınırlarında yapılacak imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Başiskele / KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca Belediyesi sınırlarında yapılacak Revize imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Darıca / KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Turizm Sahasında yapılacak imar planına esas (1140,00 hk.) Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Kartepe/ KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Balçık Köyü İçme Suyu arıtma Tesisi Mevzii İmar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Gebze / Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut A.Ş. Adına Yuvacık Belediyesi Konut Projesi için Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Yuvacık/ Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut A.Ş. Adına Yuvacık Belediyesi Villa-Konut Projesi için Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Yuvacık/ Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Köyde yapılacak imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi / Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka (Döngel) Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Değirmendere Belediyesi Yapı Yasaklı Alanlara İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Belediyesi Uygun Olmayan Alanlarda yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Belediyesi Saraylı Köyünde yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Türkiye Kömür İşletmelerine (Tki) Bağli Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (Gli) Çalişma Sahasi Içinde Bulunan Yörgüç Panosunda Meydana Gelen Heyelanin Engellenmesi Amaciyla Yapilacak Olan Jetgrouting Uygulamasi Için Projelendirmeye Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etütü Tki/Kütahya
Tekirdağ-Çorlu, Sakarya-Geyve, İstanbul-Silivri, Kağithane İlçeleriÇayırköy Bakimevi Tesisi Binalari Ve Yerleşkedeki Binalarinin Yapim Projelerinin Hazırlanması İşi Için Jeolojik, Jeofizik Ve Jeoteknik Etüt Raporu
Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesinde Yer Alan Punto Yapi Ve Tic. A.Ş. Adına Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Zemin Etüt Raporu
Msb İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Deniz Kuvvetleri Kom. Donanma Komutanlığı 187,50 Hk. Alanın İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Etüt İşi Kaytazdere Bel./Yalova
Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Bilecik, Kütahya Gibi Birçok İllerde Parsel Ve Sanayii Yapıları Zemin Etütleri
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Kocaçiftliği Mevkii. Donanma Komutanlığı 14,50 hk. Alanın imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Ulaşlı-Gölcük Bel./Kocaeli
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Deniz Kuvvetleri Kom. Donanma Komutanlığı 187,50 hk. Alanın imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Gölcük Bel./Kocaeli
Kocaeli İl Özel İdaresi Sekreterliği Adına MEB. İl Müd. Okulları Zemin Etütleri (2004-2011 yılları)
Yalova Belediyesi Bağlarbaşı-Fevzi Çakmak Mahalleleri heyelan etütleri Yalova Bel. / Yalova
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Belediyesi sınırlarında yapılacak imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Başiskele / Kocaeli
Derince Liman Müdürlüğü sondaj kuyuları Derince/Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca Belediyesi sınırlarında yapılacak Revize imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Darıca / Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Belediyesi Sahil Düzenleme Köprü ve Kafetaryalar için Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Başiskele / Kocaeli
MSB İzmit İnş. Emlak Daire Başk. Zemin-köprü etütleri Başiskele Bel./Kocaeli
Kandıra Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (KGİOSB) Mevzi İmar Planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Kandıra/Kocaeli
İSU Genel Müdürlüğü, Solaklar İşletmeleri için Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi İzmit
Milli Eğitim Müdürlüğü Adına İZMİT GÜLCE KOÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi İzmit/Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Turizm Sahasında yapılacak imar planına esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Kartepe/ Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 adet zemin Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi/Kocaeli
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okulları Zemin Etütleri (2004- 2011)
TOKİ, Kocaeli İli, İzmit İlçesi Bekirpaşa Akçakoca TOKİ Toplu Konutları ve İlköğretim Ticaret Merkezi Zemin Etütleri
Maltepe Belediyesi E-5 Kuzeyi ve Güneyi Mevzii İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt işi Maltepe / İstanbul
İlimtepe Toplu Konutları (5. 6. 7. 8. Etap Konutları) Zemin Etüdü / TEPE İnşaat Körfez/KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka (Döngel) Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Değirmendere Belediyesi Yapı Yasaklı Alanlara İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Belediyesi Uygun Olmayan Alanlarda yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Belediyesi Saraylı Köyünde yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 adet Köprü işine yönelik Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt işi
Hayat Kimya – İzmit Su Sondajları-Keson Kuyuları ve Foseptik Kuyular (8 adet)
Toyota Tokanichi – Adapazarı Su Sondajları (2 adet)
Kalibre Boru – İzmit Su Sondajları (2 adet)
Baysan Trafo – İzmit Su Sondajı (3 adet)
Ulaş Petrol-Hikmet Erenkaya –İzmit Su Sondaj (1 adet)
Kavşut İnşaat Vilları –İzmit (Havalı Su Sondajları 4 adet)
Korkmaz Tencere-Ümraniye / İstanbul (Havalı Su Sondajı 1 adet)
Laferga Beton – İzmit Su Sondaj (1 adet)
Hacıoğulları Beton – İzmit Su Sondajları (2 adet)
Pristoil Yarımca Tesisleri Joteknik Etütleri
BVT İnşaat – Düzce Su Sondajı (1 Adet), Piyozometrik Kuyu (12 adet)
GSM Baz İstasyonu Kuleleri Zemin Etütü / İŞ-TİM Telekomünikasyon A.Ş.
20 ayrı ilde

Adana ve Antalya MSC santral binası Zemin Etüdü/ İŞ-TİM Telekomünikasyon A.Ş.
Aytemiz Akaryakıt Dolum Tesisleri Zemin Etütü
İZMİT-KIRIKKALE-İSKENDERUN

Kargalı Köy Konağı Zemin Etüdü Çalışması /Bayındırlık Bakanlığı Gebze /Kocaeli
MERKO Meyve Suyu Fabrikası Zemin Etüdü Çalışması Kaytazdere / Karamürsel / KOCAELİ
Elif Plastik A.Ş. Fabrika Zemin Etütü / ER-EM Mimarlık  Büyükçekmece/İSTANBUL
AS-TAŞ Aliminyum San. Fabrika Zemin Etütü / ER-EM Mimarlık Çorlu/TEKİRDAĞ
Lion Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Zemin Etütü / ER-EM Mimarlık    Merkez/BİLECİK
KHS İnşaat,Turizm San.Tic.A.Ş. Fabrika Binası Zemin Etüdü Şekerpınar /GEBZE
Yurtiçi Kargo Hizmetleri A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Etüdü İzmit/KOCAELİ
Mudurnu Babas Kaplıcaları Mevzi İmar Planına esas Zemin Etüdleri / MUDURNU KAYMAKAMLIĞI Mudurnu/BOLU
Kandıra F- Tipi Kapalı Cezaevi Yeraltı Suyu Araştırması /ADALET BAKANLIĞI Kandıra/KOCAELİ
Bolu F- Tipi Kapalı Cezaevi Yeraltı Suyu Araştırması / ADALET BAKANLIĞI Merkez/BOLU
Gölcük Donanma Komutanlığı Ek Hizmet Binası Zemin Etütü / MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Gölcük/KOCAELİ
15.Kolordu Eski Mahkeme Binası Zemin Etütü/MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KOCAELİ
Modern Ambalaj Fabrika Binası Zemin Etüdü Çalışması/ ER-EM Mimarlık Gebze/KOCAELİ
Ereğli Belediyesi Revize İmar Planı Jeofizik Çalışmaları Ereğli / KOCAELİ
Kirazlıyalı Belediyesi Revize İmar Planı Jeofizik Çalışmaları Kirazlıyalı /KOCAELİ
Tavşanlı Beldesi İlave Revize İmar Planına Esas Jeolojik –Jeoteknik etüd Çalışması Tavşanlı/YALOVA
Ekşioğlu Sedefkent Yapı Koop. Mevzi İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Çınarcık/YALOVA
Notr Dame de Sion (Türk-Fransız Kardeşlik Okulu) Acısu/KOCAELİ
Ekşioğlu Otomotiv Ltd. Şti.Yeraltı suyu araştırması ve Kuyu Sondajı İzmit/KOCAELİ
Mudurnu Babas Kaplıcaları Jeotermal Etütleri/Mudurnu Kaymakamlığı Mudurnu/BOLU
Yıldız MDF Fabrikası Su Kuyusu Temizleme ve Geliştirme Uzunçiflik / KOCAELİ
Yalakdere İlköğretim Okulu / MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Altınova/YALOVA
Başyiğitler Deri San. Tic. Ltd. Şti. Zemin Etütü / Org. Deri San. Böl. Merkez/UŞAK
Macit Deri San. Tic. Ltd. Şti. Zemin Etütü / Org. Deri San. Böl.   Merkez/UŞAK
Kasım ALABAŞ San. Tic. Ltd. Şti. Zemin Etütü / Org. Deri San. Böl. Merkez/UŞAK
Org. Deri San. Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Etütü / Org. Deri San. Böl. Merkez/UŞAK
Barış Tavukçuluk Binası Zemin Etüt Çalışması UŞAK
Saçlıoğlu Tekstil San.Tic.Ltd. Şti./Org.Tekstil San.Böl. UŞAK