Sonogram Mühendislik

 Sonogram Mühendislik


Sonogram Mühendislik, 10 yılı aşkın süredir yerbilimleri sektörünün bir çok aşamasında, gerek arazi uygulamaları gerekse veri toplama ve veri işlem aşamalarında çeşitli projelerde yer almış ve tecrübe edinmiş mühendisler tarafından, 2011 yılında kurulup aktif olarak faaliyete geçirilmiştir. Firmamız yeraltı araştırmaları ile ilgili her türlü problemin çözümünde jeofizik, jeolojik ve geoteknik yöntemleri kullanarak sahip olduğu bilgi, birikim ve envanterlerle birçok alanda hizmet vermektedir.
Firma başlıca uygulama alanları arasında;


 Sonogram

Jeolojik Çalışmalar; Zemin Sondajı, Su Sondajı, Maden Sondajı, Laboratuar Deneyleri,
Jeofizik Çalışmalar; Sismik Araştırmalar, Jeoelektik Araştırmalar, Elektromanyetik Araştırmalar
Jeotermal Araştırmalar, Maden Etüdleri
Sondaja dayalı temel ve zemin etüdü çalışmaları
Jeolojik ve Jeoteknik raporların hazırlanması ve ilgili makama onaylatılması
İmar planı revizyonuna esas raporların hazırlanıp ilgili makama onaylatılması
Betonarme ve yığma yapılarda karot numunelerinin alımı ve laboratuvar testlerinin gerçekleştirilmesi
Düşey elektrik sondajları (DES) ve elektrik yöntemle yeraltı suyu araştırması
2D ve 3D elektrik tomografi ile yeraltı tabakalanma yapısı, maden sahalarında çeşitli cevher yapılarının araştırılması
Jeoradar (GPR) yöntemi ile başta arkeolojik araştırmalar olmak üzere yeraltının 3D haritalanması,kazı çalışmaları öncesi boru hatları, elektrik, telefon hatları vb. tespiti
Arkeojeofizik araştırmalarda jeoelektrik, georadar ve manyetik çalışmalardan yararlanılması


olarak sayılabilmekte ve kişi, kurum ve kuruluşlara kaliteli hizmet anlayışını kendisine ilke edinerek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir..