Vadi Jeoteknik Sondaj


 Vadi Jeoteknik

VADİ JEOTEKNİK SONDAJ deneyimli ve eğitimli insan gücüyle; dürüst, kaliteli, ekonomik, sağlam iş üreterek maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile çalışmakta, sektöründe öncü şirketler arasında yer almayı hedeflemektedir.


PROFESYONEL HİZMET..


Jeoloji mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.
Jeofizik Mühendisliği, Yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.
Vadi jeoteknık Jeolojı-Jeofizik Grubu Çalışma Alanları:
 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları
 Temel ve Zemin İyileştirme Çalışmaları
 Jeoteknik zemin sondajları
 Heyelan Arazi Tepiti ve Önlemleri                       
 Endüstriyel Hammadde araştırmaları                           
 Maden Arama Sondajları ve Rezerv Değerlendirme
 Jeotermal Enerji  Sondajları ve Etüdleri                           
 Hidrojeolojik Etüdler                     
 Mühendislik ve Petrol Jeolojisi                                   
 Sondaj Çalışmalarının Jeolojik Takibi
 Hidrojeolojik Gözlem ve Su Kuyusu Sondajları
     
 
 Zemin ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporları   

1- Sismik yöntemler
2- Gravite yöntemi
3- Elektrik, Elektromanyetik yöntemler
4- Manyetik yöntemler
5- Jeoradar Yöntemi
6- Kuyu Jeofizigi yöntemleri

Doğal Kaynakların Araştırılması
 Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramalari,
 Maden, kömür, tasocagi rezerv ve kalite aramalari,
 Yeralti suyu aramalari,
 Petrol ve dogalgaz aramalari,
 Jeotermal kaynak aramalari
 Dogal Olaylarin arastirilmasi
 Depremsellik ve deprem riski arastirmalari,
 Kayma yüzeyi tespiti ve heyelan arastirmalari,
 Su baskini ve çig önleme arastirmalari....
Yapıların zemin araştırmaları ve kent planlamalarında mikrobölgeleme çalışmaları
 Yeni yerlesim alanlarinin zemin arastirmalari,
 Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanlari, gökdelen ve kulelerin zemin arastirmalari,
 Köprü, viyadük, ayak arastirmalari,
 Baraj ve gölet arastirmalari,
 Kara ve demiryollari güzergah arastirmalari,
 Deniz, göl ve nehir arastirmalari,
 Tünel arastirmalari,
 Zemin tabakalarinin kalinlik, cins ve özelliklerinin, taban kaya derinliginin belirlenmesi,
 Zemin dinamik parametrelerinin tespiti,
 Titresim periyodunun hesabi,
 Termik, nükleer ve dogalgaz enerji santrallerinin zemin arastirmalari,
 Arkeolojik alanlarin tespiti ve ortaya çikarilmasi,
 Liman, balikçi barinagi, rihtim ve deniz yollari zemin arastirmalari,
 Mikrobölgeleme, depremsellik çalismalari ve risk analizleri,
 Zemin yapi etkilesimi,
 Sivilasma analizleri,
 Çevre sorunlarina yönelik arastirmalar,
 Toprak ve yeralti suyu kirliligi arastirmalari,
 Dogalgaz yeralti depolama alanlarinin arastirilmasi,
 Çöp sahalarinin, evsel ve kimyasal atik depolama alanlarinin arastirilmasi,
 Dogalgaz ve petrol boru hatlari korozyon arastirmalari,
 Çevresel Etki Degerlendirmesi (ÇED) arastirmalari vb.
 Karstik bosluklarin arastirilmasi,
 Emniyetli patlayici maddelerin miktarinin arastirilmasidir.
Website : www.vadijeoteknik.com