Yerkaya Zemin Mühendislik


 Yerkaya Zemin MühendislikYerkaya Zemin Mühendislik


Zemin Etütleri
Temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanı- lacak zemin özelliklerinin tayini için yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılır.

Etütlerin kapsamı ve içeriği
-Yapılacak yapının özellikleri,
-Zemin koşulları,
-Civardaki yapılar,
-Depremsellik,
-Çevre ilişkileri
-Yeraltısuyu durumu gibi faktörlere bağlıdır.


Faaliyet Alanları
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri
Zemin Etütleri
Jeoteknik, Jeofizik Etüdler
Zemin Sondajı
Yeraltı Suyu Araştırmaları
Rezistivite Ölçümü

Website: www.yerkaya.com