Yılkar Mühendislik

 Yılkar Mühendislik


Yılkar Mühendislik  bünyesinde Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri ile yerbilimleriyle ilgili;


1)Yeraltı suyu araştırmaları
2)Zemin etütleri
3)Jeofizik etütler
4) Afet işleri onaylı imar planına esas jeolojik etütler
5)Yeraltı suyu sondajları
6)Maden araması ve maden sondajı
7)Zemin etüt çalışmaları
8)İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütleri
9)Hidro Elektrik Santralleri jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları
10)Maden etüt çalışmaları
11)Su sondajı
12)Kuyu Ruhsatı çıkarma gibi çalışmalar yapılmaktadır


YILKAR MÜHENDİSLİK

Firma 2000 yılında kurulmuş olup, bünyesindeki Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri ile yer bilimleriyle ilgili:

Website : www.yilkarmuhendislik.com


   Tasarım;
Yüzeysel ve Kazıklı Temeller
Kazı İksa Sistemleri
Dolgu/Yarma Şev Stabilitesi
Heyelan İnceleme ve Onarım Projeleri
Zemin İyileştirmesi
Geçirimsizik Perdeleri (Kesişen Tipli Mini Kazık)

Derin Temeller;

Yerinde Dökme Betonarme Fore Kazık
Enjeksiyon
Taşkolon
Mini Kazık
Zemin Etüdü;
Sondaj ve Numune Alımı
İn-Situ Deneyleri (SPT, DPT, CPT)
Pressiyometre
Basınçlı Su Deneyi
Sızma Deneyi

Maden Etüdü;

Maden Rezerv Tespiti
Maden Haritalarının Hazırlanması
Maden Etüt Çalışmaları
Maden Sondajları
Jeolojik-Jeoteknik Harita Uygulamaları;
1/1000, 1/5000, 1/25000, 1/50000 Yapısal Jeoloji, Genel Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritası Hazırlanması

Esnek Üst Yapı Projeleri;

Karayolları Esnek Üst Yapı Hesabı ve Projelendirilmesi
Yer Altı Suyu Araştırma ve Sondajı;
Yeraltısularının Araştırılması, Çıkarılması ve Ruhsatlandırılması
 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütleri;
İmara Açılacak Alanların Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması, Doğal Afet Risklerinin Araştırılması.
İsale, Yol ve Kanal Güzergahı Jeolojik-Jeoteknik Etütleri;Baraj, Gölet, HES, Karayolu, Demiryolu Temel Malzeme Etütleri ve Mühendislik Hizmetleri;Şev Stabilite Analizi ve Uygulamaları;Zemin İyileştirme Uygulamaları;Jeofizik Etüt Uygulamaları;


Referanslar

Kahramanmaraş ve Türkoğlu Toki Etüdleri
Kayseri Toki Etüdleri
Gaziantep Toki okul etüdü
Şanlıurfa Askeri Bina Etüdü
Şanlıurfa Terminal Etüdü
Kahramanmaraş Terminal Etüdü
Kahramanmaraş Çöp Depo Alanı  Etüdü

Website : www.yilkarmuhendislik.com


Atatürk Caddesi Efsus İş Merkezi
Afşin - KAHRAMANMARAŞ
Tel - Fax: 0 344 511 9699