Kayaç Yer Bilimleri Tasarım

Kayac yer bilimleri tasarım


KayaC, 30 yılı aşkın tecrübeye sahip anahtar personel kadrosu ile maden, enerji, endüstriyel hammadde, çevre, zemin ve imar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik faaliyetleri konusunda arama, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri sunan bir firmadır.

KayaC Yerbilimleri teknolojik cihaz ve güncel yazılımları kullanarak araştırma yapan jeofizik ve jeoloji etüt şirketidir. KayaC Yerbilimleri Etüdlerin planlanması, saha verilerinin toplanması, veri işlem aşamalarından geçirilmesi, modellenmesi ve yorumlama aşamalarını içeren işlerin tümünü gerçekleştirmektedir.

KayaC, 35 yıldan beri jeolojik ve jeofizik araştırma yapan kamu, üniversite, özel girişimcilik deneylerini birleştiren kişiler tarafından yönetilmektedir.

KayaC kurucuları Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük yerbilimleri projelerinin yöneticiliğinin yanında CSAMT, MT ve TEM uygulamalarını ilk gerçekleştiren kişilerden oluşmaktadır.

Website :  www.kayac.com.tr

Hizmetler

 Proje Uygulama ve Danışmanlık
 Jeolojik Saha Hizmetleri


 Jeofizik Saha Hizmetleri Yorumlama ve Raporlama Kaynak Değerlendirme
 3D Modelleme


A : Üsküp Cad. 16/28 Çankaya / ANKARA
T : +90 (312) 496 40 66 - +90 (533) 721 48 50
F : +90 (312) 939 13 03
E : info@kayac.com.tr
W: www.kayac.com.tr