Tespit Mühendislik


 Tespit Muhendislik


   Tespit Mühendislik, yeraltı ve altyapı uygulamalarında dünya standartlarında hizmet veren, ulusal ve uluslararası ortamda çalışmalarını sürdüren bir yerbilimleri mühendislik şirletidir.

   Hizmetleri arasında yeraltını haritalanmaya yönelik tüm jeofizik yerbilimleri uygulamaları bulunmakatadır.

 • Kentsel alanlarda gerçekleştirilen ve kazısız olarak yeraltını haritalamaya yönelik tüm yer bilimleri uygulamaları
 • Yeraltında gömülü tesisatların (boru, kablo, hat, network, vb.) derinlik, yönetim ve tam geometrilerinin kazısız belirlenmesi ve haritalanan tesisatların yapısal özelliklerinin dökümlenmesi (hangi maddelerden imal edildiği, çapları, diğer yapısal unsurlarıivb.)
 • Gömülü su tesisatlarında (şehir içme suyu, temiz su, atık su, vb.) veya kanalizasyon sistemlerinde kaçakların kesin lokasyonların tespit edilmesi
 • İnşaat öncesi ve sonrası zemin etüdleri çalışmaları kapsamında zemin mühendislik / jeoteknik
 • parametrelerinin bulunması, zeminin sınıflandırılması , jeolojik katmanların haritalanması ve raporlama
 • Yol, demiryolu ve tünel çalışmaları kapsamında deformasyon analizleri ve diğer zemin jeoteknik parametrelerinin bulunması, proje modellemesi
 • Maden aramacılığı kapsamında madenlerin oturumu, geometrileri(uzanım ve dalma), sınırları ve ekonomilerinin kazısız yöntemlerle belirlenmesi
 • Su aramacılığı kapsamında yeraltısuyu lokasyon ve derinlikleri, ekonomisi, mevcutsa kirlenme oranları
 • Arkeoloji / Arkeojeofizik çalışmalar kapsamında eski yerleşim yerlerinin, yolların, duvarların ve bunlarla ilgi tüm yapısal unsurların ( boşluklar, mezarlar, vb.) kazı yapmadan yükek çözünürlüklü haritalanması
 • Yapı içi haritalama çalışmaları kapsamında tarihi ve güncel apılarda duvar, taban, tavan ölçümleri ve taşıyıcı sistem birimleri iç haritalanması
 • 2D VE 3 boyutlu (3D) arazi modellemsi, istenilen ölçekte interaktif gezilebilir diğital topografya model uygulamaları, proje arazilerinin yapısal lokasyon ve analiz haritalarının hazırlanması
 • Lokal ve büyük ölçekte İnterferometrik Deformasyon Analiz çalışmaları
 • Aktif tektonik, fay / faylanma, heyelan ve depremsellik risk analizi çalışmaları

HİZMETLER
 • KENTSEL PROJELER
 • TESİSAT PROJELERİ
 • YOL ALTYAPI
 • ZEMİN ETUDU
 • MADEN ARAMA
 • YERALTI SUYU
 • UZAKTAN ALGILAMA
 • 3D MODELLEME
 • ARKEOJEOFİZİK
 • YAPILARDA HARİTALAMA
 • KULE ÖLÇÜMLERİ
 • AKTİF TEKTONİK