Sumet Yer BilimleriSumet  Yer Bilimleri


www.sumet.com.tr

   Sumet Yerbilimleri, 1980 Yılında İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk kurulan jeofizik mühendislik bürosudur. 1988 tarihinden itibaren şirket merkezi İzmir’e taşınmıştır. Şirket, yerbilimlerinin ve inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yapmaktadır.

Mikrobölgeleme, imara esas ve yerleşime uygunluk  araştırma ve sondajları;
Güzergah, otoyol, demiryolu  ve tünel araştırmaları;
Depremsellik,  ve arazi kullanım araştırmaları;
Heyelan ve kaya düşmesi araştırmaları; 
Jeotermal akışkan, ve karbondioksit araştırmaları;
Yeraltısuyu, tuzluluk, havza bazında  yeraltısuyu araştırmaları;
Mermer, doğaltaş ve endüstriyel hammadde aramaları;
Metalik ve ametalik maden aramaları;
Doğalgaz ve petrol aramaları; 
Arkeolojik alanların aranması ve haritalanması;
Katı-sıvı atık alanlarının araştırılması;
Altyapı araştırmaları ( gömülü boru ve elektrik hatları, baz kulesi altyapısı vb.);
Adli araştırmalar (gömülü ceset, toplu mezarlar, sığınak, gizli tünel vb.);
Deniz jeofiziği;


Teknik danışmanlık;

 Geoteknik alanında ise danışmanlık, geoteknik tasarım,  modelleme ve raporlama başta olmak üzere ,
Derin kazık ve iksa projeleri;
Derin temel dizaynı;
Zemin islah işleri;
Heyelan önleme projeleri;
Yamaç ve şev stabilite hesapları;
Sahaya özel sismik risk değerlendirmesi;
Zemin-bina etkileşimi; 
Bina ölçümleri (donatı ve projeye uygunluk);
Geoteknik uygulamalar  (fore kazık, jet grout vb.) başlıca çalışma alanlarıdır.


Uyguladığı Yöntemler 

     Sismik Kırılma, Yansıma,  2 ve 3 boyutlu Tomografik Ölçümler
     MASW, SASW,  Remi ve 2 ve 3 Boyutlu Tomografik Ölçümler
    Rezistivite (DES) (AB/2 max 4000 m)
      GPR (jeoradar)
      Çok elektrotlu Elektrik Yöntemi (2B ve 3B, max 950 m profil 96 elektrot)
      Mikrotremör
      Manyetotellürk (MT)- Audio Manyetotellürik (AMT)
      IP
      Manyetik
      Mikrogravite
      SP -Doğal Potansiyel
      Kuyu Logu Ölçümleri
      Geoteknik Programlar (Plaxis-Talren etc.)


Jeofizik Ekipmanlar 

1. Sismik Ekipman
§  Seistronix Ras 24 Sismik Alet ( 24 kanallı)
§  Ambrogeo Echo 24/2010 Sismik alet ( 24 kanallı)
§  4.5 Hz   düşey jeofon setleri
§  40 Hz yansıma jeofon setleri
§  10 Hz P ve S jeofon setleri
§  14 Hz P ve S jeofon setleri
§  14 Hz S jeofon (çift bacaklı)
§  Enerji kaynağı için Airgun ve basit patlatma sistemleri
2. Miktotremör Ekipman
§  Sara Sr04 Seismic Kayıtçı
§  Sara SS45 3 Bileşen Hız Ölçer Sensörleri
§  Ambrogeo Hvsr 3 Echo Tromo Hız ölçer
3. Özdirenç Ekipman
·      5 adet Sumetko V1 ve V2  DC Özdirenç Alıcı
·         1 adet Mta yapımı  AC özdirenç alıcı verici sistemi
·         6 adet 1000-6500 Kw aralığında verici (varyak-redresör) güç kaynağı
·         6 adet 2,5-6,6 kwa arasında jeneratör
·         50000 m sahra kablosu ve diğer aparatları
4. Çok elektrotlu  Özdirenç Ekipman (Multielectrode rezistivity System)
·         Ambrogeo Mangusta Tmg255 2 kanal 96 elektrotlu  Sistem
·         950 m maximum serim uzunlugu
·         Yerli üretim 60 Elektrotlu Yarı Otomatik Özdirenç aleti
·         300 m maks. serim uzunluğu
5. Jeoradar (gpr) ekipman
·         Mala Ramac X3M Gpr ve Ekipmanları
·         Radarteam Cobra Wifi 100-800 Mhz Gpr ve Ekipmanları
·         100, 250 ve 500 Mhz Korumalı Anten Seti
6. Manyetotellurik ekipman
·         4 takım Phoenix MtuA Data Acqouisition System (10 000Hz to 0.00002 Hz)
·         12 adet MT sensör Mtc50H
·         12 adet Amt sensör Mtc30
·         24 adet Pb-Pbcl2 Elektrot
7. Manyetik Ekipman
·       Geometrix G856 Proton Manyetometresi
8. Gravite Ekipman
·       Scintrex – CG5 Mikro  Gravite Aleti
9.  Frekans Domain İP Aleti

10.  SP (Doğal potansiyel)

·      24 çift Bakırsülfat fincan ve diğer aparatları

İLETİŞİM
Adres             : Mithatpaşa Caddesi, No 267/1 Narlıdere /İZMİR
Telefonlar      : (232) 343 25 87- 342 19 12
GSM                : 0532 553 64 20 - 0541 6407219
FAX                  : (232) 374 03 85
E-Posta          : sumet@sumet.com.tr